Prima   Contact   Harta  
Prima
  Ziarul
  Patrimoniul cultural
  Forul Democrat al Românilor
  Contacte
  Ultimul număr îl găsiţi aici!
Agenda culturală
vezi mai mult
Chestionar
Cit de des accesati situl nostru?
Vezi arhiva
     

Editorial
Alte argumente pentru ReUnire
  
(discurs la Marea Adunare Naţională din 16 mai 2015, la 203 ani de la raptul Basarabiei)
  
Tineri ai Moldovei, salut în persoana Domniilor Voastre Viitorul şi dorul nostru de libertate!
Dragi prieteni!
Zilele trecute FSB-ul Federaţiei Ruse, prin filiala sa de la Chişinău, numită SIS, l-a expulzat de pe teritoriul Republicii Moldova pe George Simion, preşedintele Platformei Civice „Acţiunea-2012”, din motiv că este unionist.
Dar mă întreb: va izbuti oare SIS-ul să-i expulzeze din republică pe toţi cei care sunt unionişti, pe noi, cei adunaţi azi atât de mulţi în Piaţa Marii Adunări Naţionale?
Va izbuti el oare să-i expulzeze din inimile noastre pe unionistul Eminescu, care spunea că „Suntem români şi punctum”, pe Alecsandri cu „Hora Unirii”, pe Alecu Russo, cu „Cântarea României”, pe Mateevici, care credea că nu sunt două limbi, ci una singură – limba română, pe Coşeriu, pe Vieru, pe Lari, pe Gheorghe Ghimpu?...
Şi tot aici ne mai întrebăm: de ce, tovarăşi de la SIS, nu-l expulzaţi pe Dodon, care vrea ca Republica Moldova să fie parte componentă a Federaţiei Ruse?
De ce nu-l expulzaţi pe Ilan Shor într-o puşcărie? Ca şi pe Usatâi în alta? Ca şi pe Platon? Şi pe alţi hoţi de miliarde?
Propun adunării noastre de azi: să cerem demisia imediată a şefului SIS-ului, a ministrului de Interne, dar şi a directorului de la Migraţiune şi Azil, şi anularea deciziei aberante de expulzare a unui cetăţean al Uniunii Europene.
În acelaşi timp, îl atenţionăm  pe politicianul diletant Marian Lupu că nu românii sunt cei care subminează statalitatea Republicii Moldova, ci hoţii de miliarde, inclusiv cei din partidul pe care cu onoare îl conduce.
Toate naţiunile europene şi-au unit încă în sec. XIX pământurile la un loc. Dar noi n-am putut-o face din cauza vecinilor hrăpăreţi.
La ora actuală, poporul român este cel mai bogat în risipă de lume: numai noi avem trei Moldove, două Bucovine, două Basarabii, două Maramureşuri, două Dobrogi, două Banaturi, trei Timocuri.
Numai neamul nostru vorbeşte în mai multe limbi odată: română, moldovenească, valahă, vlahă şi încă atâtea alte limbi inventate de fiecare cotropitor în parte.
Azi unica graniţă din Europa şi cea mai bine păzită, ca o mare ruşine, este cea dintre români şi români.
Ştefan cel Mare, dacă ar învia printr-o minune, ca să ajungă azi la fostele lui moşii, ar trebui să treacă peste 8 graniţe şi 8 vămi, situate între mormântul lui şi Prut, Nistru, Ceremuş sau Tisa.
Se creează impresia că fiecare râu din Ţara noastră veche a devenit graniţă.
Câte râuri – atâtea graniţe!
Dar nu râul e de vină, ci răul.
Răul din oameni.
Râurile noastre trebuie să ne unească, nu să ne separe.
Dumnezeu este supărat pe noi pentru că nu ne unim.
În Psalmul 132 se zice:
„Şi Dumnezeu se bucură
Când fraţii sunt împreună”.
Iată de ce Dumnezeu este trist, pentru că nu suntem uniţi. Iar în hărţile Celui de Sus poporul nostru nu are graniţe trase prin mijlocul lui.
Toate statele lumii au condamnat Pactul Ribbentrop-Molotov, dar anularea consecinţelor acestei înţelegeri dintre Hitler şi Stalin, când e vorba de noi, încă nu s-a făcut.
Iar o nedreptate nu poate continua la nesfârşit.
O nedreptate nu poate fi ţară.
Chiar dacă este „recunoscută” de 180 de state ale lumii.
La Podul de Reviste care a avut loc recent în România, am propus marilor intelectuali, ziariştilor, scriitorilor, artiştilor români:
– Să creăm România Mare a Culturii! Ea de noi depinde. De fiecare în parte. Şi de toţi împreună.
Imediat un senator român de la Bucureşti şi un deputat de la Chişinău au sărit în sus, fiecare de pe scaunul lui moale:
– Unirea?! Nu se poate!
– De ce?
– Conjunctura politică nu este favorabilă.
Acest lucru mi-a adus aminte de o întâmplare povestită de Nicolae Sulac.
Acela a mers la un ministru de pe vremuri:
– Ajută-mă, tovarăşe ministru!
– Nu pot!
– Te rog!
– Nu pot!
– Fii om!
– Nu pot!
Până vor deveni oameni şi politicienii de pe ambele maluri ale Prutului mai este mult. Iar nu mai putem conta pe ei.
Aceştia vor găsi mereu motive ca să nu fim împreună.
Că nu e o conjunctură politică favorabilă, că ce vor zice ruşii, că ce vor zice europenii, că ce va zice Banca Naţională a Republicii Moldova.
Ei au alte interese. Interese personale, de partid, de clan, de grup, de mafie.
Să ne unim noi, cu părţile noastre de ţară, şi să-i punem pe politicieni în faţa faptului împlinit:
– Noi ne-am unit, iar voi cum vreţi!
Dacă nu doriţi să fiţi cu noi, căutaţi-vă altă ţară!
Proiectul de Reîntregire cu Ţara, propus de Forul Democrat a Românilor din Republica Moldova e simplu. El trebuie să întrunească două condiţii: 1) asumarea naţionalităţii române de către toţi moldovenii basarabeni; 2) acordarea cetăţeniei române tuturor basarabenilor.
Şi atunci va putea fi aplicat şi în cazul nostru scenariul Unirii celor două Germanii.
Se va uni un popor european cu o aşchie de popor european, rămasă în afara Europei, în urma unor calamităţi ale istoriei.
Niciodată nu se va putea realiza scenariul care a fost aplicat în cazul celor două Germanii dacă le vom spune europenilor că „naţiunea moldovenească” vrea să se unească cu „naţiunea română”.
Numai de noi depinde dacă vom pune capăt dramei Basarabiei sau o vom lăsa drept moştenire urmaşilor noştri.
Încă la 31 decembrie 2006 Forul Democrat al Românilor din Republica Moldova a depus Cererea de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană din partea Societăţii Civile, cu peste 200.000 de semnături.
Urma ca Cererea oficială să fie depusă între timp de către Guvernul Republicii Moldova.
Dar acum două luni, Natalia Gherman, ministrul de Externe al Republicii Moldova, a anunţat: „Noi nu vom depune Cererea de Aderare la Uniunea Europeană, pentru că nu suntem pregătiţi”.
Oamenii politici ne văd pregătiţi doar de integrarea noastră cu Uniunea Vamală Euroasiatică a lui Putin, cu Moscova, cu gulagurile Siberiei.
Tinerii se doresc în Europa, acolo unde e România.
Abandonaţi de România, de Uniunea Europeană, avem toate şansele să dispărem ca Neam, ca Limbă, ca Popor. Numai fiind în UE vom putea evita transformarea Republicii Moldova într-o Transnistrie mai largă.
Comisarii europeni au promis integrarea Republicii Moldova în UE nu mai devreme de anul 2050.
Şi atunci unica noastră şansă de integrare cu Uniunea Europeană este Reunirea cu Ţara.
Numai reunindu-ne cu România, adică cu o parte a Uniunii Europene, vom putea ajunge în Europa mai devreme, încă în timpul vieţilor noastre.
Ni se spune că România de azi are alt statut.
Dar în 1989, când RDG a fuzionat cu RFG, Uniunea Europeană a acceptat fără niciun comentariu acest gest de dreptate istorică.
De ce acum Uniunea Europeană ar avea să ne reproşeze ceva?
Istoria cunoaşte precedente asemănătoare: în 1957 Franţa a intrat în UE împreună cu Algeria, ţară africană, iar Olanda a intrat în UE cu Antilele Olandeze din Marea Caraibilor de pe alt continent.
Un ziar bucureştean scria acum câţiva ani că „Unirea Basarabiei cu România va ruina Ţara. Mai bine renunţăm”.
Este o diversiune antiromânească, în ale cărei curse au căzut, din păcate, şi unii politicieni români.
Dar noi, basarabenii, suntem capabili să ne suportăm singuri nota de plată, cheltuielile legate de unificarea sistemelor energetice, economice, monetare, salariale, de sănătate şi celelalte.
Nu e vorba de unirea a două ţări diferite, ca Cehia şi Slovacia, sau Irak şi Kuweit, e vorba de revenirea unui teritoriu înstrăinat în trupul propriei ţări, la locul de unde a fost rupt.
Lucru acceptat şi de Actul Final din 1975 de la Helsinki, care consfinţeşte dreptul popoarelor la autodeterminare.
Dacă poporul basarabean va spune: vrem să revenim de unde am plecat fără voia noastră, şi România va accepta, Uniunea Europeană va fi pusă în faţa unui fapt împlinit, pe care nu va avea decât să-l accepte.
Î.P.S. Nestor Vornicescu, mitropolitul Olteniei şi basarabean din Lozova, a spus la un Congres al Refugiaţilor Români: „ Nu ne merge bine în Ţară pentru că n-am făcut ReUnirea!”
Ca să le meargă bine ţărilor noastre există o singură soluţie: să le unim.
Două ţări, un singur Neam!
Asta suntem!
Ne confruntăm, din păcate, cu o realitate tristă: la noi totul e politizat – şi limba, şi istoria, şi numele, şi biserica. Toate au devenit în ultimul sfert de veac anexe ale politicii.
Dar primul lucru care trebuie depolitizat de urgenţă în spaţiul de la Prut şi până dincolo de Nistru este adevărul.
Adevărul despre faptul că în 1812 vechea Moldovă a fost ruptă în două, că în 1918 deputaţii Sfatului Ţării n-au votat Unirea cu România, ci revenirea unei aşchii de ţară Acasă, acolo de unde a fost smulsă cu forţa, că în 1940 tancurile sovietice au cotropit Basarabia, ca să ne poată aresta, deporta părinţii şi cărturarii, că limba noastră e română, că noi suntem români…
Adevărul urmează a fi împărtăşit de către toţi concetăţenii, cu mic, cu mare, de membrii tuturor partidelor, inclusiv de conducătorii republicii, dacă ţin la destinul acestui neam.
Iar pentru asta – el trebuie promovat.
Ceea ce fac Tinerii Moldovei.
Noi nu facem politică: noi vrem să ne reunim cu Ţara. Asta ar trebui să devină lozinca unioniştilor de toate vârstele.
Marile Idei Naţionale trebuie situate deasupra politicii. Precum – Dumnezeu.
Numai astfel ele au sorţi de izbândă.
Numai astfel şi noi avem sorţi de izbândă.
Nicolae DABIJA
Patrimoniul cultural
Cetăţi
Cetatea Soroca. Unicul monument de istorie si arta medievala moldoveneasca, ce s-a pastrat integral, asa cum a fost conceput de mesterii zidari.
Cetatea Hotin. Cel mai important edificiu din sistemul defensiv al Moldovei medievale, face parte din sirul de cetati, care au stat ca niste pietre de hotar la malul Nistrului.
Cetatea Albă. Cea mai veche cetate de frontiera a Moldovei, situata la limanul Nistrului. Grecii o numeau Levcopilis, dacii - Vidava, romanii - Alba Iulia, genovezii - Moncastro sau Maurocastro, turcii - Akkerman, rusii Belgorod.
Mănăstiri
Mănăstirea Căpriana. Intr-o zona pitoreasca de codru, la 40 km nord-vest de Chisinau, se gaseşteuna dintre cele mai vechi manastiri din Moldova - Capriana (întemeiată în 1429).
Mănăstirea Hâncu. În 1678, intr-o zona de codru, la izvorul rîului Cogîlnic (cca. 55 km vest de Chişinau), marele stolnic Mihail Hancu infiinţeaza, la rugamintea fiicei sale, o manastire de maici.
Mănăstirea "Sfânta Treime", Saharna. Situată la 110 km nord de Chişinau, pe malul drept al rîului Nistru, mănăstirea "Sfînta Treime" de la Saharna este pe bună dreptate considerată printre cele mai mari centre de pelerinaje religioase din Moldova.
 
Vizitatori: 1387927
sus

© 2015 Literatura şi Arta.
Toate Drepturile Rezervate.

Tel. +373 22 21 02 12
Fax +373 22 23 82 17
Email: literaturasiarta_md@yahoo.com

Prima | Ziarul | Patrimoniul cultural | Forul Democrat al Românilor | Contacte | Ultimul număr îl găsiţi aici!
Creat de BRAND.MD