Prima   Contact   Harta  
Prima
  Ziarul
  Patrimoniul cultural
  Forul Democrat al Românilor
  Contacte
  Ultimul număr îl găsiţi aici!
Agenda culturală
vezi mai mult
Chestionar
Cit de des accesati situl nostru?
Vezi arhiva
     
 
Prima Ultimul număr îl găsiţi aici!

Ultimul număr îl găsiţi aici!
Elena Voloşanca, prima dintr-un şir lung de jertfe |  Versiune tipar
Inapoi
 
 
 
    
Elena Voloşanca, prima dintr-un şir lung de jertfe
    
Unii dintre „istoricii” lui Dodon îl laudă pe Ştefan cel Mare, pentru că acesta „n-a purtat războaie cu Rusia.”
A afirma că Moldova secolului al XV-lea nu s-a războit cu Rusia e ca şi cum ai spune că dacii lui Burebista nu s-au bătut cu australienii.
Rusia se afla în acele vremuri la locul ei, pe aproape de Polul Nord, încă nu se lăţise lacomă în toate părţile, ţara lui Ivan Vasilievici, cuscrul lui Ştefan, fiind mai mică în dimensiune ca Moldova lui Ştefan cel Mare.
Dacă Rusia n-ar fi fost situată mai într-o parte de drumurile neamurilor hulpave sau barbare şi s-ar fi pomenit în drumul lor, cum se întâmplase cu ţările româneşti, s-ar fi ales de mult praful de ea.
Primele contacte ale Ţării Moldovei cu Rusia ţin de perioada lui Ştefan cel Mare.
Şi se soldează cu o crimă: ţarii ruşi o omoară pe Elena, fiica lui Ştefan cel Mare, dar şi pe nepotul marelui voievod, Dimitrie, drept răsplată pentru încrederea pe care o avusese domnitorul Moldovei în împărăţia de la Răsărit.
Celelalte mari crime contra Moldovei şi a moldovenelor au urmat după această crimă abominabilă.
Elena, fata lui Ştefan cel Mare şi a Eudochiei, sora împăratului Simeon Olelkowici de Kiev, urmaş al principilor lituanieni Olgerd, se născuse în 1465. Vestea despre frumuseţea şi înţelepciunea ei ajunsese de mult la curţile regilor şi împăraţilor Europei. Toţi şi-o voiau de noră. Dar Ştefan, „apărătorul creştinătăţii” şi-o dorea măritată cu un principe creştin.
Regii Poloniei, Ungariei, dogele Veneţiei ş-au trimis peţitori pentru fiii lor la palatul de la Suceava, dar au fost întorşi din prag de către biruitorul păgânilor de la Baia, Lipnic şi Podul Înalt...
– Am zidit atâtea biserici ortodoxe, pentru ca copiii şi nepoţii mei să nu se poată ruga în ele? se întreba bătrânul voievod.
În 1479, când Elena nu avea decât 14 ani, la curtea de la Suceava a sosit pentru prima dată o solie de la curtea marelui cneaz Ivan al III-lea al Moscovei.
– Stăpânul nostru, Ivan Vasilievici, a auzit de frumuseţea şi înţelepciunea Elenei şi o vrea mireasă pentru Ivan cel Tânăr, băiatul lui şi moştenitorul tronului Rusiei.
– E prea mică şi încă are de învăţat multe de la dascălii ei, i-a refuzat cu multă delicateţe Ştefan.
Solii ruşi mai vin la Suceava şi-n anul următor, şi peste un alt an. Se întorc cu acelaşi răspuns al voievodului:
– Lăsaţi-o să mai crească...
În 1482, trimisul ţarului – principele Mihail Pleşceev, îi umple pe Ştefan şi pe Elena de daruri: cai mândri, blăni de sobol, bijuterii...
– Am poruncă să nu mă întorc fără Olena la Moscova, îndură-te, Măria Ta, îl tot implora acesta.
Elena împlinise 17 ani. Solia a stat câteva luni la Suceava, până Ştefan se milostivi.
– Ilenuţă, fata tatei! Ştiu că-ţi va fi greu printre străini, dar aceasta e soarta fiicelor de domnitor, nu întotdeauna aleg ele ceea ce şi-ar dori, ci – ceea ce cred părinţii lor că ar fi mai bine pentru ţara lor. Avem nevoie de un aliat de nădejde în lupta noastră contra păgânilor. Ascută-mă de astă dată şi... iartă-mă.
În toamna anului 1482 la curtea domnească de la Suceava s-a sărbătorit nunta-logodnă a Elenei Muşat cu Ivan cel Tânăr, în lipsa mirelui, iar în ianuarie 1483 domniţa Elena a Moldovei, însoţită de suita sa alcătuită din peste o sută de boieri, preoţi şi servitori, luă drumul Moscovei.
În capitala rusă o întâmpină mirele ei, Ivan cel Tânăr, co-conducător al Rusiei, cu tatăl său, ţarul Ivan Vasilievici, şi Sofia Paleolog, a doua soţie a marelui cneaz, dar şi un ger de crăpau pietrele.
La 6 ianuarie 1483 în Catedrala „Sfintei Înălţări” de pe teritoriul Kremlinului are loc cununia celor doi tineri. Elena avea 18 ani, iar Ivan cel Tânăr – 25. Toată Moscova ieşise să-i admire. Frumuseţea tinerei românce va cuceri în curând capitala Rusiei.
Zicem „românce”, pentru că ruşii de pe vremea Elenei i-au spus imediat Olena Voloşanca – cu acest nume a intrat ea în istoria Rusiei – adică Elena Româncuţa, şi nu Olena Moldovanca (Moldoveanca).
La 10 octombrie 1483 se va naşte Dimitrie, fiul lui Ivan cel Tânăr şi al Elenei de Moldova. Aflând vestea prin ştafetele care au ajuns în câteva săptămâni de drum la Suceava, Ştefan a făcut o petrecere grandioasă. Avea de ce să se bucure. Urmaşul lui va fi ţar al Rusiei. 
Dar vremurile erau tulburi. În anul următor turcii vor cuceri cetăţile Chilia şi Cetatea Albă, care însemnau îngrădirea accesului flotei Moldovei la Marea Neagră şi Dunăre. În noiembrie 1484 Ştefan îi va scrie ţarului rus Ivan al III-lea o gramotă, prin care îi comunică despre pierderile sale şi-i cere ajutor ca să-şi poată recuceri fortăreţele.
În loc să aplice Tratatul de alianţă semnat cu Moldova, cum l-a rugat Olena, Ivan al III-lea îi scrie lui Ştefan că ţara lui e prea departe de Moldova ca să-l poată ajuta să redobândească vechile cetăţi ale ţării. O vor face abia urmaşii lui de peste veacuri, care însă şi le vor lua pentru ei, în 1812 mai însuşindu-şi ca supliment şi o bucată din ţara OleneiVoloşanca şi a lui Ştefan Voievod.
La Moscova Elena Moldovei se bucură de un prestigiu deosebit, tânăra domniţă adună în jurul ei teologii, scriitorii, cărturarii cei mai de seamă ai Rusiei, între ei numindu-se diplomatul şi scriitorul Fiodor Kuriţân, care va scrie, şi consultat de ea, „Povestea despreDracula Voievod”, inspirată din viaţa unchiului ei Vlad Ţepeş al Munteniei.
Dă porunci şi plăteşte să fie copiate şi scrise letopiseţe despre Ţara Moldovei şi cea a Munteniei, având conştiinţa clară că ambele ţări alcătuiesc un singur neam.
Formează ateliere de broderie, care realizează lucrări artistice de excepţie, între ele aflându-se şi două văluri liturgice brodate în 1498, descoperite acum câteva decenii de către Pavel Balan în Muzeul Istoric de Stat din Moscova.
Olena de Moldova devine personalitatea cea mai importantă de la curtea ţarilor ruşi.
Toţi voiau s-o vadă, să discute cu ea, să i se afle în preajmă.
Elena devenise încă în timpul vieţii o legendă vie. Cercetătorii ruşi (vezi articolul „Preafrumoasa Elena din poveştile ruse era fiica lui Ştefan cel Mare” pe site-ul ecology.md) susţin că anume ea ar fi servit drept prototip pentru Preafrumoasa Elena din poveştile populare ruseşti.
Dar la 7 martie 1490 moare, la numai 32 de ani, soţul ei, Ivan cel Tânăr, presupunându-se că ar fi fost otrăvit de mama sa vitregă, Sofia Paleolog.
 Astfel, la 25 de ani, Elena rămâne văduvă.
Şi atunci ţarul Ivan Vasilievici ia decizia să-l declare moştenitor al tronului Rusiei pe Dimitrie, fiul lui Ivan cel Tânăr şi al Olenei Românca.
La 4 februarie 1498, în Catedrala Adormirii Macii Domnului, nepotul lui Ştefan cel Mare şi al ţarului Ivan Vasilievici al Rusiei, e încoronat moştenitor al tronului Rusiei.
Dimitrie, tânărul ţar al ruşilor, avea pe atunci 15 ani. Timp de patru ani acesta a purtat pe creştet coroana de moştenitor al tronului, „cuşma lui Monomah” – coroana ereditară a ţarilor ruşi.
Marele istoric rus N.M. Karamzin (în Istoria Gosudarstva Rossiiskogo, vol. VI, cap. VI) va scrie: „Но миновал год: Россия уже привыкла к мысли, что Димитрий, любезный, непорочный сын отца, памятного благородным мужеством, и внук двух Великих Государей, будет ее Монархом.” („Dar a trecut un an. Rusia deja se împăcase cu gândul că Dimitrie, fiul nevinovat al tatălui său, care a fost de un curaj nobil memorabil, şi nepotul a doi mari suverani, va fi Monarhul ei”.)
Fiul Elenei de Moldova semnează gramote, decrete, documente importante cu numele Marele Cneaz al Vladimirului, al Moscovei şi al Novgorodului Dimitrie Ioanovici.
Dar în curând ţarul Ivan Vasilievici se răzgândeşte. Urmând intrigile ţesute de Sofia Paleolog, o învinuieşte pe Elena de Moldova că s-ar fi abătut de la ortodoxie prin faptul că ar comunica cu unii cărturari reformatori, întocmeşte un alt testament de transmitere a tronului Rusiei feciorului său şi al Sofiei Paleolog, Vasilii, iar pe Olena şi Dimitrie îi întemniţează.
Mai mulţi dintre cărturarii cu care comunicase Elena – cneazul Ivan Patrikeev, diacul Dmitrii Konopliov, nobilii Ivan Kuriţân, Ivan Maximov şi alţii, în total douăsprezece persoane –, sunt arestaţi şi arşi pe rug, Fiodor Kuriţân dispare, lăsându-şi averea neatinsă, semn că fusese mai degrabă omorât fără judecată şi îngropat în taină în loc necunoscut.
Ştefan cel Mare, aflând că Elena şi Dimitrie se află în închisoare, trimite de-a lungul anului 1503 mai multe solii, rugând ţarul rus să le permită acestora să se întoarcă în Moldova, dar Ivan Vasilievici ca şi cum era surd.
Îi ţine în lanţuri şi-i ameninţă pe cei doi ostatici că-i va arde pe rug.
Elena va muri ca o martiră în temniţă la 18 ianuarie 1505, iar celălalt mucenic, Dimitrie, se va stinge la 14 februarie 1509. Neîntâmplatul ţar al Rusiei avea atunci 25 de ani şi 4 luni.
Cronicile ruse vor scrie cu precauţie despre această crimă realizată de ţarul Ivan al III-lea şi de către cel pe care acesta l-a numit în locul lui Dimitrie – ţarul Vasilii, fiul Sofiei Paleolog.
Elena lui Ştefan cel Mare şi Dimitrie au fost primele jertfe pe altarul „prieteniei” cu Rusia.
Blestemul de a le fi dragi ruşilor – suntem de aceeaşi credinţă ortodoxă şi aproape de aceeaşi factură sufletească – ne-a adus numai nenorociri: rapturi de teritorii, sclavii, deportări, umilinţe etc.
Nu ştiu de ce cred că dacă Dimitrie, fiul Elenei şi nepotul lui Ştefan cel Mare, ar fi ajuns ţar al Rusiei, iar urmaşii lui s-ar fi perindat de-a lungul secolelor pe tronul imperiului de la Răsărit, poate că această ţară nu ar fi fost atât de cruntă cu noi.
Doar că atunci când e vorba de istorie conjuncţia „dacă...” nu mai poate schimba nimic, ea îşi urmează cursul ei, cu repercusiunile de rigoare.
Nicolae DABIJA
   
Vizitatori: 2039978
sus

© 2018 Literatura şi Arta.
Toate Drepturile Rezervate.

Tel. +373 22 21 02 12
Fax +373 22 23 82 17
Email: literaturasiarta1954@gmail.com

Prima | Ziarul | Patrimoniul cultural | Forul Democrat al Românilor | Contacte | Ultimul număr îl găsiţi aici!
Creat de BRAND.MD